Vào game
Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian sự kiện: 11/02 - 18/02
Chấp nhận các hình thức: Momo | Ngân hàng | Thẻ cào
Tích lũy

Tích lũy nạp 0 XU NẠP

 • [Exp] x 10,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/0
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 200,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 3 Vạn
 • [Exp] x 20,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/200,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 500,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 8 Vạn
 • [Exp] x 100,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,000,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 20 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • Đã nạp
  0/1,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,500,000 XU NẠP

 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • [KC Mua Đồ] x 30 Vạn
 • [Lông vũ] x 5 Vạn
 • Đã nạp
  0/1,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,000,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 35 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • [Cờ xí mảnh vỡ] x 500
 • Đã nạp
  0/2,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,500,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 40 Vạn
 • [Lông vũ] x 20 Vạn
 • [Cờ xí mảnh vỡ] x 1000
 • Đã nạp
  0/2,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 3,000,000 XU NẠP

 • [KC Mua Đồ] x 60 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • [Cờ xí mảnh vỡ] x 2000
 • Đã nạp
  0/3,000,000
  Trang thái