Vào game

Nạp tiền qua ngân hàng

Quan trọng:

    Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng sau
  • Ngân hàng:
  • Tên chủ khoản: CHAU VAN QUO
  • Số tài khoản: 0720288688888
  • Số tiền:
  • Nội dung:
Lưu ý! Số tiền phải là số lớn hơn 10,000 và chia hết cho 1,000.
ĐUA TOP QUÀ NGON
Xu thực nhận: 0
Lượt quay tặng thêm: 0